Bukvalno Good Bye Lenin!

Good Bye Lenin! (2003)

Good Bye Lenin! je nemački film u kome se pojavljuje mladi Daniel Bruhl. Dešava se u vreme oko pada Berlinskog zida i prikazuje kakav uticaj su ti događaji imali na jednu porodicu iz Istočne Nemačke.